top of page
logo

הסיפור של Alle
הפרויקט נעשה במסגרת שיתוף פעולה עם סטודיו טלי גלעד לעיצוב ומיתוג. Alle הוא מרכז טיפוס מקצועי וחברתי חדש בירושלים. קיבלתי מטלי את הבריף המפורט יחד עם שיחה מפורטת על הערכים שהלוגו צריך לבטא. התחלתי לעבוד על סקיצות עד שהצגתי לטלי שני כיוונים שונים ללוגו קליגרפי. שני הכיוונים הוצגו ללקוחות והלוגו שנבחר הצטרף למיתוג הכולל של המקום.

הלוגו היה אמור לכלול את המילה Alle שפירושה קריאת דחיפה קדימה בצרפתית, והיא ביטוי שמרבים להשתמש בו בקהילת המטפסים, יחד עם תנועה ייחודית כלפי מעלה. 

sketch
sketch
sketch
sketch
logo
image
image
bottom of page