top of page
222.jpg

הסיפור של Alle
Alle הוא מרכז טיפוס חדש שנפתח בירושלים, והגשים את חזונם של היזמים עופר נתנאל ותומר לפתוח מוסד תרבותי ירושלמי, שיהווה מוקד תיירות וספורט ברמה הבינלאומית והמקומית. בבסיס הוויתה ופעילותה של Alle עומדים ערכים, עקרונות ואמונות שמתגבשים יחדיו לDNA יחודי ומדויק. הפניה למיתוג מתרחשת על רקע הקמתו הפיזית של המרכז, היערכות לעיצובו ומחשבה על צעדי שיווק ופרסום ראשוניים. הפרויקט נעשה במסגרת שיתוף פעולה עם סטודיו טלי גלעד לעיצוב ומיתוג.

33344.jpg
333.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2023-07-06 בשעה 16.04.3433.jpg

חזון מיתוגי
מטרת המיתוג הוא ליצור נראות בולטת וזכירה באמצעים הבאים:
יחידת לוגו תמציתית וברורה
שתחזור על עצמה שוב ושוב ותיושם על כל מוצרי Alle
שימוש בטיפוגרפיה להעברת מסר מתוחכם ומקצועי.
שימוש בפלטת צבעים מצומצמת עם ניגודיות גבוה ושימוש בצבע זורח וזכיר.

תמונה של WhatsApp‏ 2023-06-27 בשעה 16.16.15.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2023-06-2עעע7 בשעה 16.16.13.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2023-06-27 בשעה 16.16.1544.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2023-09-09 בשעה 33.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2023-0943-09 בשעה 21.05.35.jpg
bottom of page