top of page
logo

הסיפור של נטע-לי
נטע- לי שי היא שחקנית, במאית ומורה לתיאטרון בבתי ספר לתיאטרון בארץ. נטע-לי פתחה בית ספר לתיאטרון יהודי לנשים בגילאים שונים באיזור המרכז. במסגרת המיתוג ניסינו להביא לידי ביטוי ערכים של יצירתיות, נשיות, משחק וחוויה. בחרנו להשתמש בלטרינג ידני המבטא יצירתיות מתפרצת יחד עם שימוש בתנועות עיגוליות המבטאות נשיות וחיבור.  

moukap
moukap
moukap

הסיפור הגרפי
במסגרת המיתוג ניסינו להביא לידי ביטוי ערכים של יצירתיות, נשיות, משחק וחוויה. בחרנו להשתמש בלטרינג ידני המבטא יצירתיות מתפרצת יחד עם שימוש בתנועות עיגוליות המבטאות נשיות וחיבור.  יצרנו מספר סקיצות ואפשרויות שונות אבל האפשרות שהתקבלה היתה האפשרות הראשונה שהוצעה, בה התנועה החופשית ופרץ היצירתיות בא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר.

option 1
option 2
option 3
opation 4
bottom of page