top of page
yama logo

הסיפור של ימה
ימה הוא עגלת קפה בוטיק שנמצאת בדרך לים המלח. את המקום פתחו דפנה ונתן, תושבי קיבוץ קלי’ה, בעקבות צורך במקומות עצירה איכותיים בדרך לים המלח, ומקומות מפגש לתושבי האיזור. הנוף המדברי והריחוק מהווים אתגר אך גם תורמים לאופי של המקום כמכניס אורחים וכנוה מדבר בשממה.
השם ימה הוא גם שמה של סבתא של דפנה, והיה רצון שגם הוא יבוא לידי ביטוי במיתוג.

moukup
moukup

הסיפור הגרפי
הערכים המרכזים של העסק באו לידי ביטוי בצבעים, בתמונות, ובצורות הגרפיות ששימשו כשפה גרפית אחידה המספרת את הסיפור של ימה.
הלוגו נעשה בקליגרפיה ידנית בסגנון ערבי, ה
מביא לידי ביטוי את האיזור המדברי, את ערך הכנסת האורחים, ואת הקשר לסבתא של דפנה שהיתה ממוצא מזרחי.
ללוגו צורפו סמלילי באותה שפה גרפית, שמשמשים את העסק במדיות השונות ומודפים על המוצרים בחנות.
הצבעים שנבחרו הם שחור ולבן, על מנת לשדר איכות ונקיות.
בעסק ממוקמות תמונות של נוף המדבר ושל סבתא של דפנה, ומתוך המסורת הערבית, כדי לחבר לאותנטיות ולשורשים.

moukup
moukup
elements
moukup
bottom of page